Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viakissgirlmart kissgirlmart
2459 ae68 500
8059 bfb5
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viawelovekate welovekate
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viawelovekate welovekate
4988 7b9c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiindependentt iindependentt
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiindependentt iindependentt
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious viaucieknijmi ucieknijmi
2459 4e17
6294 da00
Reposted frombabyface babyface viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...